VERDISKAPNING, INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

HMS - Helse, miljø og sikkerhet i nye perspektiver!

Thinking of using the official UN Sustainable Development Goals logo, color wheel, or 17 icons in your own communications materials? Great. They are free (and encouraged) for use for the purpose of promoting awareness of the goals. Download them in the six official UN languages here.  However, do make sure you follow the official guidelines.

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 

Vi i Proaktiv HMS AS ønsker å bidra til arbeid med mål nr. 8, som ligger nært opp til vår virksomhets-strategi, yrkeshygiene- og CSR- (Samfunnsansvar) aktivitet.

Mål nr 8 skal: "Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle". 

 

Mål nr 8 har også fokus på å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.

I Proaktiv HMS vil vi jobbe aktivt samme med ulike store aktører for å kunne gjøre en forskjell for flere av de mindre virksomhetene og for mennesker som trenger hjelp til å komme inn i arbeidslivet. Vi skal bidra med trivsel og trygghet i arbeidslivet, slik at vi på den måten kan skape vekst sammen med virksomheter og den enkelte.

Følg Proaktiv HMS AS arbeid med Yrkeshygiene, CSR og FNs mål nr 8 gjennom de neste årene. Vi skal vise i bilder, hvordan vi jobber for å nå mål nr. 8.

Understanding_CSR.jpeg

"Sustainability expert John Elkington proposed a corporate social responsibility or CSR approach based on the triple bottom line -  Profit (Economic), People (Social) and Planet (Environment), or the 3Ps as it’s commonly known. Elkington suggests that businesses need to take into account of not only profits, return on investment and shareholder value but also social and environmental impacts of decisions and actions they are involved in."

Styrking av HMS-kulturen, for å øke verdiskapningen
Ekstra kapasitet med lang- eller kortidsleie av HMS- og kvalitetsrådgivere for ditt prosjekter eller drift
Øk effekten med HMS-Coaching og veiledning for HMS- og ledelsespersonell.
Vis samfunnsansvar og skap dere konkurransefortrinn.
Vi forbereder deg, eller følger opp underleverandørenes lønns og arbeidsvilkår.
Byggherreforskriften setter strenge krav til
SHA-koordinatorens erfaring og uavhengighet i plan, prosjektering og utførelse
Er du byggherre eller leverandør? Vi kan raskt skaffe personell for alle de ulike prosjektfasene og HMS-design fagdisiplinene.
Følger dere kravene i  § 10-7;  Krav til programvare og datasystemer? Det kan skape unik motivasjon og vekst!
Yrkeshygienikere med kjennskap til norsk og internasjonalt arbeidsmiljø. Foretar risikovurderinger og igangsetter systematisk HMS-arbeid.
HMS Kampanjer kan bidra til endring i holdninger og vekst. Men da må også kampanjen ha en tydelig profil og motiverende mening.